ACTUALIZAT: - DeluxeCasinoBonus

Jocurile de noroc… aceste modalități de divertisment și petrecere a timpului liber încă din 1906 cu începutul Loteriei Române. Cu toții am încercat un joc cel puțin odată, nu-i așa?

Oamenii au fost mereu și încă sunt adepți ai jocurilor de noroc, iar românii nu sunt mai prejos. Loteria încă funcționează în deplină legalitate, și pe lângă ea, încă din Comunism, apăreau mai multe forme ale jocurilor de noroc cum ar fi „loz în plic”, bingo, pariuri sportive. Pe lângă acestea, cazinourile cu locații fizice începuseră să apară și erau considerate niște locuri luxoase unde doar cei bogați mergeau. Cu timpul au apărut variantele mai pentru toată lumea, și anume faimoasele păcănele în cazinouri mici sau baruri de cartier.

Lucrurile au mai evoluat și într-o perioadă cazinourile cu jocuri de noroc se pare că se înmulțeau peste noapte, odată cu înființarea ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), organul de reglementare și licențiere care autoriza și operatorii străini să ofere jocuri de noroc cetățenilor din România.

Iar acum, în zilele noastre, parcă totul s-a mutat pe internet și platformele online de cazinouri și jocuri au luat amploare. Mai simplu, mai ușor, mai puțină distanță de parcurs. Așadar, jocurile de noroc au continuat să evolueze, să se schimbe, să progreseze și România s-a alăturat trendului.

Primele Legi

Industria jocurilor de noroc online a fost reglementată în legislația română începând cu decembrie 2009. Însă din cauză că aceasta avea unele condiții dificil de îndeplinit de către operatorii de jocuri online, a stagnat timp de 4 ani.

Ulterior, în iunie 2015, prin legea de aprobare O.U.G. nr. 92/2014, România a permis operatorilor accesul pe piața jocurilor de noroc online.

LegiAceastă lege reglementa unele măsuri fiscal-bugetare pentru posibilitatea obținerii unei licențe temporare de operare a jocurilor de noroc la distanță.

Vechea reglementare prevedea că: Organizarea oricărei activități care implică existența unuia din următoarele elemente: joc și/sau partidă caracteristice jocurilor de noroc, taxă de participare sau miză, fond de câștiguri sau premii ce urmează a se acorda unui/unor câștigător/câștigători, mijloace de joc specifice jocurilor de noroc (cărți, zaruri, mese de joc și altele), organizatori de activități caracteristice jocurilor de noroc, participanți la aceste activități este permisă doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al ONJN.

Noua reglementare prevede că: Organizarea de către operatorii economici de acțiuni de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate, dacă denumirea acțiunii de promovare induce clienților ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfășurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, este interzisă. În situația în care acțiunea promoțională a unui operator economic implică utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalități de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se instituie obligativitatea obținerii avizului ONJN.

În articolul 19 se vorbește despre faptul că: Controlul tehnic al tuturor mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și al altor mijloace de joc – pentru jocurile tradiționale – se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformității, denumite în continuare firme specializate în domeniu, licențiate de ONJN.

De asemenea, condițiile minime tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală și de organismele de evaluare a conformității se stabilesc prin ordin al președintelui ONJN.

În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală și de organismele de evaluare a conformității se cuprinde și verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidențierea distinctă a verificării efectuate și a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de organismele de evaluare a conformității

În privinţa jocurilor de noroc la distanţă, actul normativ defineşte şi stabileşte condiţiile de organizare şi exploatare în România. Operarea este permisă numai pentru operatorii economici înregistraţi pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a activităţii eliberată de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din România. Operatorii înregistraţi şi autorizaţi în afara teritoriului României au obligaţia de a desemna un reprezentant autorizat în relaţia cu autorităţile competente din ţara noastră.

Vedem astfel schimbări notabile în legile jocurilor de noroc din România, segment ce prinde amploare an de an.

Despre taxele jocurilor de noroc

Vechea reglementare din legea care se referă la taxele percepute pentru jocurile de noroc dispunea că: taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanță de urgență constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 7% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din taxa de acces prevăzută la alin. (4) se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2% la Ministerul Tineretului și Sportului și 2% la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor”.

Acum, noua reglementare spune că: Taxa anuală de viciu este în cuantum 400 EUR / aparat (post de pariere). Aceasta taxă se calculează pe an, la cursul valabil pentru întreg anul. Operatorii au obligația să declare și să plătească această taxă, trimestrial, în data de 25 din ultima lună din trimestru, pentru trimestrul in curs, pentru perioada cât mijloacele de joc sunt exploatate.

Guvernul român a aprobat regulile pe care operatorii economici trebuie să le respecte pentru a obţine licenţă şi autorizaţie de funcţionare, precum şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de jocuri de noroc tradiţionale şi la distanţă pe teritoriul României, inclusiv pentru jocurile online.

Acestea s-au făcut în scopul încurajării operatorilor economici din domeniu să se licențieze pe piața din România.

Site-ul ONJN – www.onjn.gov.ro – clarifică totodată modalităţile de plată a obligaţiilor către bugetul de stat pentru operatorii economici din domeniu şi sunt stabilite termene precise pentru achitarea taxelor specifice.

Comisia de specialitate din România

Organul de specialitate al administrației publice centrale – ONJN – cu personalitate juridică, a fost înființat prin OUG nr.20/27.03.2013 și aprobat prin Legea nr. 227/19.07.2013, care funcționează în conformitate cu prevederile HG nr.298/29.05.2013.

Ca să explicăm mai clar după termenii de specialitate, acesta este un organism care gestionează baze de date și un sistem informatic de monitorizare și control, ce are grijă de diminuarea evaziunii fiscale în domeniu și creșterea încasărilor taxelor și impozitelor la bugetul de stat.

Este atât de simplu de înțeles căci odată cu înființarea ONJN în România, s-a dorit reglementarea corectă, echitabilă, responsabilă și transparentă a jocurilor de noroc. Un mijloc a fost combaterea sectorului ilegal prin consolidarea instrumentelor tehnice și juridice care permit depistarea și sancționarea operatorilor ilegali, și promovarea serviciilor sigure, legale și de calitate în domeniul jocurilor de noroc. În principiu, acestea au fost de la bun început direcțiile și dorințele prioritare ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Comisia mai menționează că „organizatorii de jocuri de noroc trebuie să ţină cont, de asemenea, că acţiunile de promovare a activităţilor lor să se facă respectându-se principiilor privind protecţia minorilor, astfel încât materialele de promovare să nu fie amplasate în incinta sau în apropierea instituţiilor de învăţământ, a aşezămintelor socio-culturale sau religioase şi să cuprindă în mod vizibil interdicţia minorilor de a participa la jocul de noroc. De asemenea, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câştig din totalul încasărilor trebuie să fie afişate în limba română, în locuri vizibile. Mizele, limitele şi procentajul minim de câştig sunt impuse atât pentru slotmachines, cât şi pentru noile tipuri de echipamente (AWP-aparate de joc cu risc limitat)”.

Desigur, pentru toți cei care nu respectă aceste reguli, există sancțiuni contravenționale în funcție de gravitatea faptelor și a consecințelor ce decurg din acestea.

Jurisdicții, legi și utilizatori

În materie de jurisdicții, toate instituțiile care oferă jocuri de noroc – fizice sau online – pe teritoriul României, necesită licența ONJN. Operatorii fizici sunt obligații să pună la vedere detalii legale despre licență iar cei online trebuie să aibă pe pagina de pornire sigla comisiei. 

Verificarea autenticității unui site, se face prin click pe emblema ONJN, unde se expun datele licenței. Emblema ONJN asigură consumatorul, ca operatorul este in concordanță cu ultimele reglementări.

Licenţele de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă individual, sunt netransmisibile şi sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării. Excepţie fac jocurile de noroc temporare, pentru care valabilitatea licenţei şi, respectiv, a autorizaţiei de exploatare este de 3 luni de la data acordării.

Având în vedere că românii sunt, în zilele noastre, beneficiari a uneia dintre cele mai sigure și bine reglementare piețe de jocuri de noroc, putem spune că aceștia pot afecta legile privind aceste jocuri. Din cauza fluxului mare de jucători, în special online odată cu sosirea pandemiei, jucătorii verifică mai atent termenii și condițiile fiecărui furnizor de jocuri. Iar dacă se remarcă nereguli în privința unui operator de joc, aceștia pot face o sesizare la Relații Publice ONJN, lucru ce duce la puterea consumatorului.

Acest lucru este de preferat pentru evitarea fraudelor și jocul online în siguranță și legalitate.

Este bine de observat că reglementările în vigoare în privința jocurilor de noroc sunt axate, în primul rând pe siguranța jucătorilor, apoi pe licențele necesare afacerilor și furnizorilor de jocuri, pentru a fi în completă legalitate, cu o bună autorizație de funcționare.