DeluxeCasinoBonus.ro este deținut și operat de Deluxe Marketing Limited care deține licența de afiliat Clasa a 2-a conform Deciziei nr. 557 din data de 25.03.2021, cu valabilitate începând din data de 01.04.2021 emis de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc (ONJN)

Oficiul Național al Jocurilor de NorocDeluxeCasinoBonus.ro este o pagină web de tip cazinou, afiliată, care oferă un cadru legal pentru jucătorii din România de a-și petrece timpul liber și de a se delecta în mediul online prin intermediul jocurilor de noroc, oferind mereu informații actualizate, corecte și reale din domeniul jocurilor de noroc online.

Noțiunea de afiliat face referire la persoane afiliate, indiferent că vorbim de o persoană fizică sau una juridică, care realizează venituri în baza unui contract încheiat cu unul sau mai mulți organizatori de jocuri de noroc la distanță, ca urmare a participării la joc a jucătorilor direcționați de către acesta pe site-ul sau platforma organizatorului.

Totodată, această licență de clasa a 2-a a fost introdusă în anul 2009 în legislația jocurilor de noroc din România și este obligatorie pentru persoanele juridice care sunt implicate sub o formă sau alta în domeniul jocurilor de noroc, atât în cele tradiţionale, cât şi în cele ce se desfășoară la distanţă (sau online), precum şi pentru organismele de evaluare a conformităţii.

Licenţa clasa a 2-a are o valabilitate 10 ani de la data acordării, cu condiţia plăţii taxelor anuale aferente și se acordă doar la cererea operatoriului economic, acordându-se de la data de 1 a lunii următoare de când s-a depus cererea.

Taxa anuală pentru afiliaţi este de 6.000 de euro pe an. În plus se mai achită şi o taxă de 1.000 de euro pe an pentru: Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc. Pentru obținerea licenței, operatorii economici mai trebuie să îndeplinească și alte condiții, precum: să fie autorizați conform legii, să desfășoare activitatea economică pentru care solicită licența, să dețina mijloacele necesare și personalul necesar desfășurării activității, să facă dovada că nu au datorii către bugetul de stat, iar cu privire la administratorii și asociații societății, aceștia trebuie obligatoriu să nu fi fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea și să nu se afle în vreo stare de incompatibilitate, conform legii.